1.  Ordre

Der kan afgives ordrer til Mickeys kaffe på følgende måder: Telefon 21143112

Mail hej@mickeyskaffe.dk

Vores åbningstider er:

Mandag – torsdag kl. 8.00-16.00 Fredag kl. 8.00-14.00

Udenfor kan dette tidsrum kan der afgives ordre til telefon- svareren, eller på mail hej@mickeyskaffe.dk Husk at oplyse dit navn eller kundenummer.

Vi holder lukket lørdag, søndag og helligdage, dagen efter Kristi Himmelfart – samt mellem jul og nytår.

2.  Levering

Varer leveres fragtfrit af vores egne salgschauffører som sætter varerne på anviste plads, såfremt arbejdsmiljøet tillader det. Ordre under kr. 1900,- pålægges et gebyr på kr. 75,- (excl. Moms).

Vi leverer i det meste af Danmark. Ved udbringning med GLS eller fragtmand vil der efter gældende regler, ikke blive udleveret varer uden modtagerens underskrift. Før underskrivning / kvittering ved udlevering af varerne, er det kundens ansvar at sikre sig, at der er modtaget det rigtige antal pakker. Er der ikke modtaget korrekt antal pakker, noteres dette på følgeseddel.

Aftales der at varer kan sættes uden underskrift / kvittering, er det købers egen risiko ved eventuelle mangler eller beskadigelser.

Det er ikke muligt selv at afhente varer på firmaets lager.

2.1  Leveringstid

Levering af varer sker mellem kl. 8.00 til kl. 16.00.

Bornholm og øvrige danske øer må typisk forvente ca. 2 leveringsdage efter ordreafgivelse.

3.  Betalingsbetingelser

Netto 14 dage (ved positiv kreditvurdering).

Vi forbeholder os ret til at kræve betaling før levering, samt ændre i eksisterende betalingsbetingelser.

Ved usikkerhed om fremtidig betalingsevne forbeholder vi os ret til at tage depositum på leasede maskiner: 10% af listepris, dog minimum kr. 5000,-

3.1  Indbetaling

Ved levering bliver faktura sendt til hovedadressen på E-mail eller via EAN Leverede varer forbliver Mickeyskaffe ejendom indtil faktura er betalt.

3.2  Manglende betaling

Ved betaling efter forfaldsdato debiteres der 1,75% i rente pr. påbegyndt måned. Fortsat varelevering kan sættes i bero indtil forfaldent beløb er modtaget i vores bank.

3.3  Inkasso

Ved inkasso vil sagen foregå i henhold til dansk lov og i det danske retssystem. Dette hermed også gældende for inkassosager for udenlandske kunder. Omkostninger i forbindelse med inkasso afholdes af kunden.

4.  Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed – som parterne ikke er herre over (herunder brand, krig, oliestrejke, forsinkelse fra underleverandør etc.), vil Frellsen kaffe i videst mulig omfang sørge for levering hurtigst muligt.

5.  Reklamationsret vedr. mangler

Skal anmeldes hurtigst muligt, og ikke senere end 7 dage, til Mickeyskaffe, der så vil forsøge at finde en løsning på problemet.

5.1  Returret

Såfremt   man   ønsker   at    returnere    varerne,   kontaktes Mickeyskaffe. Varerne må ikke være taget i brug, ødelagte eller kartoner brudt op. Varerne skal returneres i den stand, som de blev leveret og senest indenfor 14 dage efter modtagelse.

5.2  Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

Er en vare ødelagt og skaden skyldes forsømmelse fra købers side, er det kundens ansvar at få udbedret skaden, så den kan leveres tilbage i oprindelig stand.

6 Maskiner

Ved maskiner forstås: kaffemaskiner, bryganlæg, friskbryg- automater, instantmaskiner, espressomaskiner, kaffekværne, m.m.

6.1 Garanti på maskiner og automater

Der yderes garanti på nye maskiner og løsninger. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl og dækker såvel reservedele som arbejdsløn. Garantiperioden er 1 år fra leveringsdatoen. Reparation eller ombytning udføres kun indenfor normal arbejdstid. Beslutning om, hvorvidt der skal ske reparation eller ombytning er Mickeys kaffe’s.

  • Garanti på maskiner og automater (fortsat fra side 1) Garantien bortfalder når følgende gør sig gældende:
  • manglende vedligeholdelse, rengøring og afkalkning
  • fejlagtig betjening
  • overbelastning eller andet misbrug
  • ukorrekt opstilling og tilslutning
  • ved udefrakommende påvirkninger som brand, lynnedslag, spændings-variationer, strømafbrydelse, manglende vandtryk, tilkalkning, vandskade, tilstoppet afløb, a.
  • endvidere bortfalder garantien, såfremt der udføres arbejde, herunder service på det installerede af andre end de, der anvises af Mickeys

6.2  Lån/leje/leasing af maskiner

Vi udlåner, lejer eller leaser vores maskiner. Der er forskellige forhold der gør sig gældende alt efter hvilken løsning der vælges. Nedenstående gælder uanset udlån/leje/leasing (Herefter benævnt: ”Udlånte”) Låntager skal holde udlånte maskiner forsikret ved brand, tyveri o.l., samt sikre at maskiner ikke lider overlast. Frellsen kaffe kan ikke, hverken overfor kunden eller tredjepart, gøres ansvarlig for driftstab eller forstyrrelser i forbindelse med skade, foranlediget af fejl eller uheld på maskiner, automater eller vandbehandlingsfiltre. Gulvafløb og aquastop/waterblock anbefales til maskiner med fast vandtilslutning.

6.3  Udlån

Ved lån af maskiner, påhviler det låntager at rengøre, afkalke og vedligeholde maskiner. Eventuelle udlånte kander og tragte, der går i stykker, erstattes af låntager til ny pris.

Maskiner forbliver vores ejendom og må kun flyttes til anden adresse efter aftale.

Udlån er betinget af at der benyttes Frellsen produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe

produkter ved Mickeys kaffe, er det kundens ansvar at informere Mickeys kaffe omkring de ændrede forudsætninger. Mickeys kaffe forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Mickeys produkter på maskinen.

6.4  Leje

Ved leje af maskiner, påhviler det låntager at rengøre, afkalke og vedligeholde maskiner. Eventuelle udlånte kander og tragte, der går i stykker, erstattes af låntager til ny pris.

Maskiner forbliver vores ejendom og må kun flyttes til anden adresse efter aftale.

Leje med serviceaftale er betinget af at der benyttes Mickeys

produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe produkter ved Mickeys kaffe, er det kundens ansvar at informere Mickeys kaffe omkring de ændrede forudsætninger. Mickeys kaffe forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Mickeys produkter på maskinen

Serviceaftalen kan på lejemaskiner ikke opsiges i aftaleperioden.

6.5  Leasing

Leasede maskiner er uopsigelige i den aftalte periode. Lejer er ansvarlig for det lejede og skal sørge for at holde det ansvarligt forsikret, ligeledes er vedligeholdelse, reparationer og installationer for lejers regning.

Serviceaftale er betinget af at der benyttes Mickeys produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at

købe produkter ved Mickeys kaffe, er det kundens ansvar at informere Mickeys kaffe omkring de ændrede forudsætninger. Mickeys kaffe forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Mickeys produkter på maskinen.

Serviceaftalen kan opsiges med et varsel på 3 måneder til udløbet af en periode. Mickeys Kaffe kan dog opsige kontrakten uden varsel ved misligholdelse – herunder manglende betaling eller brud på kontraktens bestemmelser.

6.6  Serviceaftale

6.7  Prøveopsætning af maskiner

Prøveopsætning sker efter nærmere aftale. Fra tidspunktet hvor maskinen er opsat og der er givet instruktion i brug af denne, er prøveperioden 14 dage. Foreligger der ikke en afgørelse inden for denne tidsfrist, faktureres der leje på 1.000,- kr pr. påbegyndt uge. Lejen kan ved køb modregnes i evt. købspris.

6.8 Ophør af aftale

Udlånskontrakter kan opsiges med dags varsel af låntager, og med 14 dages varsel af Mickeys kaffe. Ved leje kan kontrakten opsiges til udgang af lejeperioden, med mindre andet er angivet i kontrakten. Mickeys Kaffe kan dog opsige kontrakten uden varsel ved misligholdelse – herunder manglende betaling eller manglende køb af Mickeysprodukter. Udlån, leje, leasing og serviceaftaler er betinget af at der benyttes Mickeys produkter på maskinen/automaten.

Ophører kunden med at købe produkter  ved  Mickeys kaffe, er det kundens ansvar at informere Mickeys kaffe omkring de ændrede forudsætninger. Mickeys kaffe forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Mickeys produkter på maskinen.

6.9  Service

Mickeys    kaffe   har    egen   servicemontører,    som udover opsætninger, også er med til at forebygge og afhjælpe evt. nedbrud. Servicepersonale kan kontaktes via Mickeyskaffe. Ved kontakt skal der oplyses kundenummer, kontaktperson, maskintype,  serienummer, og problemets art.  Herefter håndteres sagen så hurtigt som muligt

7.  Tilbud

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl i tilbud og andet materiale. Tilbud er, med mindre andet er angivet, gyldigt i løbende måned + 30 dage fra dato for tilbuddet.

8.  Behandling af personoplysninger

Som registreret kunde hos Mickeys kaffe, er man sikret, at ingen former for oplysninger vil blive overdraget til tredjepart. Køber risikerer dermed ikke, at andre firmaer eller privatpersoner får adgang til disse data.

Indtastede oplysninger på www.Mickeyskaffe.dk bliver ikke videregivet til tredjepart. Disse oplysninger er udelukkende til servicering af kunder ved handel på www.Mickeys.dk

9.  Ophavsret www.Mickeyskaffe.dk

Tekst, fotos, grafik og øvrige illustrationer anvendt på www.Mickeyskaffe.dk, tilhører Mickeys kaffe. Tekst, fotos, grafik, illustrationer m.m., er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres – eller på anden måde videredistribueres uden skriftlig aftale med Mickeyskaffe kaffe.